วันที่ 4 ตุลาคม 2565 นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองช่าง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ พร้อมบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชุมชนวัดเมืองชุม (ฝั่งหมิ่น) ซึ่งเป็นชุมชนหลังประตูระบายน้ำ โดยได้ลำเลียงกระสอบทรายแจกจ่ายให้กับบ้านเรือนประชาชนและจัดทำทางเดินชั่วคราวสำหรับประชาชนใช้ในการสัญจร ซึ่งมณฑลทหารบกที่ 34 และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 ได้สนับสนุนกำลังพลในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการนี้ นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายปาโมกข์ ปิงเมือง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา นางสาวธิดา ไกรนารา ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในครั้งนี้ด้วย