วันที่ 4 ตุลาคม 2565 นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบ น้ำดื่ม จากธนาคารออมสิน สาขาพะเยา เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม