นางสุมิตรา  กัณฑมิตรนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบกระสอบใส่ทราย 400 กระสอบ และน้ำดื่มจำนวน 9 แพ็ค จากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเชียงราย เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม