วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา นำคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพะเยา และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองพะเยา เก็บกวาดผักตบชวาและวัชพืชน้ำ เนื่องจากสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งริมกว๊านพะเยาและฝนฟ้าคะนองจึงทำให้พัดพาผักตบชวาและวัชพืชน้ำเข้าฝั่งและบนถนน ณ บริเวณหน้าลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง และริมกว๊านพะเยา พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ดูแลและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่สัญจรผ่าน