วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองพะเยา เพื่อหารือข้อราชการในการบริหารงานภายใน ณ ห้องปฏิบัติงานนายกเทศมนตรี