วันที่ 20 กันยายน 2565 นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมด้วยนางสาวธัศชล บุญแสนไชย เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ และนายกิจภพ กัณฑมิตร เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ร่วมการประชุมและสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2565 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน 2565 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อาคาร 2 อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี