วันที่ 20 กันยายน 2565 นายสัจจวิทย์ ลีลาวณิชย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา และนายธีระศักดิ์ สิทธิชัยธนะกิจ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระดับน้ำในจุดเสี่ยงการระบายน้ำในพื้นที่ตำบลเวียง ตำบลแม่ต๋ำ เพื่อเฝ้าระวังระดับน้ำ ระบบระบายน้ำ พร้อมตรวจสอบกั้นพื้นที่จุดเสี่ยง ตลิ่งถูกกัดเสาะระดับน้ำกว๊านหนุน เพื่อความปลอดภัยนักท่องเที่ยว และที่อยู่อาศัยของประชาชน ตลอดแนว ตลิ่งเลียบถนนชายกว๊าน และลำน้ำแม่ต๋ำ 

ในการนี้ ได้ลงพื้นที่ร่วมกับนายเผด็จ จำลองพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ติดตามและตรวจเยี่ยม การทำงานโครงการก่อสร้าง อจน. ถนนพหลโยธินในการปรับคืนพื้นที่ผิวถนน อำนวยความสะดวก ประชาชน จากนั้นลงพื้นที่ตามคำร้อง น้ำกว๊านขึ้นหนุนท่อระบายน้ำ เนื่องจากน้ำท่วมขังริมกว๊าน บริเวณสามแยกร้านทรัพย์สุขุม ถ.ท่ากว๊าน วางแผนแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือต่อไป

และได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติติดตาม เตรียมความพร้อม กระสอบทราย อุปกรณ์ช่วยเหลือ ฉุกเฉิน และบูรณาการทำงานภายในและภายนอกองค์กร และติดตามการทำงานการเร่งระบายน้ำ ทุกจุดเสี่ยง  ตลอด 24 ชม.