วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา มอบ    นายสัจจวิทย์ ลีลาวณิชย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา นายธีระศักดิ์ สิทธิชัยธนะกิจ เลขานุการนายกฯ นายชเนรินทร์ ใจแก้ว ผู้อำนวยการกองช่าง และนายอรรถวุฒิ เมืองคำ นักจัดการเทศกิจชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยา นำโดย พ.ต.อ.บวร ไชยคำ ผกก.สภ.เมืองพะเยา พร้อมคณะฯ ในการสำรวจและกำหนดจุด เส้นทางเดินรถเข้ารถในวงเวียน (ชั่วคราว) บริเวณห้าแยกประตูเหล็ก โดยจะมีการออกประกาศให้มีการทดลองใช้เส้นทางดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคมเป็นต้นไป เป็นเวลา 1 เดือน