วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น. นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ร่วมกับนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นางสาวธิดา ไกรนรา ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา เพื่อเตรียมพื้นที่ในการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ดอกไม้ บริเวณกว๊านพะเยา เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธี บรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสาน 100 ล้านต้น ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ ฟื้นฟู พัฒนากว๊านพะเยา

ขอบคุณภาพจาก สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา