วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อหารือข้อราชการและติดตามการดำเนินงานของสำนักปลัดเทศบาล และกองทุกกองในรอบเดือนที่ผ่านมา ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา