วันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านคอร์รัปชั่น ตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา