วันที่ 14 มกราคม 2565 เทศบาลเมืองพะเยา ร่วมกับโรงพยาบาลพะเยา ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 ให้กับผู้ที่นัดหมายกับศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองพะเยา และเปิด Walk-in เข็มที่ 3 สำหรับประชาชนอายุ 12 ปีขึ้นไป ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา