วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 07.00 น. นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา มอบนางสกุลดาว ไชยลังกา ผู้อำนวยการกองคลัง นำเจ้าหน้าที่กองคลัง ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวเหนียว สืบทอดพระพุทธศาสนา (ตักบาตรวันพุธ) ซึ่งจังหวัดพะเยา โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา จัดขึ้น โดยมีนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนชาวจังหวัดพะเยา และนักท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง