นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมด้วยนายธีระศักดิ์ สิทธิชัยธนะกิจ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ และนางสาวธัศชล บุญแสนไชย เลขานุการฯ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 จังหวัดพะเยา (กิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์) โดยมีนายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ณ วัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา