วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมด้วยนางอัญชลี บุญเรือง รองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ดร.สุรีพร โกมลธง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม ร่วมรับมอบนมสำหรับเด็ก จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา ให้แก่เด็กในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมอบผ้าห่มกันหนาวจากเทศบาลเมืองพะเยา ให้แก่ครอบครัวของเด็กดังกล่าว จำนวน 2 ราย