วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายเทวา ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยา นายถกลธ์ ข่ายสุวรรณ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ประชุมหารือและติดตามผลการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาในพื้นที่กว๊านพะเยา