วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.อนุชา อ่วมเจริญ ผบก.ภ.จว.พะเยา พ.ต.อ.บวร ไชยคำ. ผกก.สภ.เมืองพะเยา และนางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา นำข้าราชการตำรวจ บุคลากรในสังกัดเทศบาล และประชาชนจิตอาสา ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากว๊านพะเยา ด้วยการเก็บขนผักตบชวาและวัชพืชภายในกว๊านพะเยา และความสะอาดตลอดแนวถนนชายกว๊าน เพื่อให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม และสะอาด รองรับการท่องเที่ยวและการพักผ่อนของประชาชนในจังหวัดพะเยาและนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวที่กำลังจะมาถึงนี้ โดยในวันนี้ นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมด้วยนายมนัส สายโกสุม รองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา นางอัญชลี บุญเรือง รองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา นางสาวธัศชล บุญแสนไชย เลขานุการนายกเทศมนตรี นายนิรันดร์ ชุมภู รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองพะเยา ว่าที่ ร.ต.จิตเกษม ประสิทธิ์อยู่ศีล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่าง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย