วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 08.45 น. งานป้องกันฯ ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองพะเยา ได้รับแจ้งจากสายด่วน 199 มีงูอยู่ในร้านชอบชา ถนนชายกว๊าน จึงจัดเจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุ พบเป็นงูสิงขนาดความยาว 1.5 เมตร เจ้าหน้าที่ทำการจับและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ขณะปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่และประชาชนปลอดภัย