วันที่ 11 ตุลาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพะเยา ออกสำรวจผักตบชวาตลอดแนวถนนชายกว๊านพบวามีผักตบชวาบางส่วนไหลตามกระแสน้ำจากฝนที่ตกหนักและลมที่พัดมาในช่วงค่ำของเมือวานที่ผ่านมา มารวมกันเป็นจุดๆ ซึ่งจะได้ดำเนินการเก็บขนเพื่อนำไปกำจัดต่อไป