เทศบาลเมืองพะเยา ร่วมกับหอการค้าจังหวัดพะเยา และโรงพยาบาลพะเยา ให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุกเข็มที่ 1 ในพื้นที่เทศบาลเมืองพะเยา เปิดให้ walk-in และบริการรับ-ส่งถึงเที่ยงวันนี้เท่านั้น ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุกสำหรับประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองพะเยา ซึ่งเทศบาลเมืองพะเยา ร่วมกับหอการค้าจังหวัดพะเยา นำโดย นายณรงค์ชัย สุทธิกุลบุตร ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา จัดขึ้น โดยตั้งเป้าหมายให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับวัคซีน ร้อยละ 70 ขึ้นไป เพื่อเทศบาลปลอดภัย จังหวัดพะเยาปลอดภัย ไปสู่การผ่อนคลายมาตรการของจังหวัด เปิดรับนักท่องเที่ยว ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดพะเยา

โดยโรงพยาบาลพะเยา นำโดย นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วยแพทย์หญิงวิราวรรณ ศรีงามวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ให้ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และวัคซีนจากโรงพยาบาลพะเยา มาให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุกเข็มแรกให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 12.00 น.