วันที่ 9 กันยายน 2564 นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าประชุมหารือแนวทางการพัฒนา ปรับปรุง ภูมิทัศน์บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดพะเยา ร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิศาลหลักเมืองจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมชั่วคราว สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา