วันที่ 8 กันยายน 2564 นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมด้วยนางสาวธัศชล บุญแสนไชย เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ร่วมกิจกรรมใส่บาตรวันพุธ สืบฮีตสานฮอยล้านนา ไหว้สาสามกษัตริย์ภูกามยาว ณ ข่วงวัฒนธรรมพ่อขุนงำเมือง ริมกว๊านพะเยา