วันที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา นำคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดงาน Phayao Arts & Creative Festival Season 2 นิทรรศการภาพถ่าย แอ่วพะเยา "ม่วน จื้น อุ่นใจ๋" และนิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์ สาขาวิชาศิลปะ และการออกแบบ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีนายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ณ ตลาดอาเขต ชั้น 2