แบบ บก.01 และบัญชีประมาณราคากลางฯ จ้างก่อสร้างโครงการตกแต่งพื้นที่ใช้สอยภายในอุทยานการเรียนรู้พะเยา TK Park Phayao
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกเพื่ออ่านทั้งหมด