ประกาศเทศบาลเมืองพะเยา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตกแต่งพื้นที่ใช้สอยภายในอุทยานการเรียนรู้พะเยา TK Park Phayao ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 008/2565