ประกาศเทศบาลเมืองพะเยา
เรื่อง การตรวจรับพัสดุการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย Free WiFi