ประกาศเทศบาลเมืองพะเยา

เรื่อง การตรวจรับพัสดุโครงการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
(ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาล 6 (ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ)