ประกาศเทศบาลเมืองพะเยา
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครางการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม
โรงเรียนเทศบาล 4 (ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล) (ต่อเนื่องจากการยกเลิกสัญญา) ครั้งที่ 2
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind)
เลขที่ 005/2564 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564
​​​​​​