ประกาศเทศบาลเมืองพะเยา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบกระจายข่าวไร้สายเทศบาลเมืองพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)