ประกาศเทศบาลเมืองพะเยา

เรื่องการตรวจรับพัสดุการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย Free WiFi