ประกาศเทศบาลเมืองพะเยา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการกำจัดขยะมูลฝอย (ครั้งที่ 2)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)