ประกาศเทศบาลเมืองพะเยา
เรื่อง การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) 
โรงเรียนเทศบาล 6 (ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ)