ประกาศบาลเมืองพะเยา

เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาล 4 (ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล) (ต่อเนื่องจากจากการยกเลิกสัญญา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)