ประกาศเทศบาลเมืองพะเยา

เรื่อง การตรวจรับพัสดุการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย Free WiFi