ประกาศตรวจรับงานโครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. บริเวณสวนสาธารณะข้างบังกะโลหลง  ศิริพันธ์(เดิม)