ประกาศตรวจรับงานโครงการก่อสร้างศาลาปรระดิษฐานพระพุทธรูปและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมกว๊านบริเวณด้านหลังร้านเรือสำราญเดิม