ประกาศการตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล โรงเรียนเทศบาล3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง)