ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดบ่อบาดาล โรงเรียนเทศบาล 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง