ประกาศการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนพหลโยธิน ซอย 2 แยกข้างบ้านนางสนธยา บันเทิง