ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนพหลโยธิน ซอย 1 แยกบ้านนางสาวสุรางคนา ระวังยศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง