ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมทางระบายน้ำ ถนนพหลโยธิน แยก บ้านอาจารย์วิมล ปิงเมืองเหล็ก ชุมชนวัดบุญยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง