ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำถนนหน้าโรงเรียนเทศบาล 6 ถึงสถานีขนส่งผู้โดยสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)