ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. บริเวณสวนสาธารณะข้งบังกะโลหลง ศิริพันธ์(เดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)