ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน สน.ศท.3/12 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)