ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)