ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e- bidding)