ประกาศตรวจรับงานซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ (แทรกเตอร์)ทะเบียน ตค.141 จำนวน 34 รายการ