ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมทางระบายน้ำ ถนนหมอศรี ช่วงติดต่อเขตตำบลแม่กา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง