ประกาศการตรวจรับงานพัสดุโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำและไหล่ทาง ถนนพหลโยธิน ซอย2แยกบ้านนายแก้ว พรมเสน