ราคากลางงานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน หมอศรี ซอยตรงข้ามศาลเจ้าพ่อต้นมะมวงชุม